Lissajous krivulja

Autor rada: Nick Jackiw

Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.

Natrag na prethodnu stranicu

Opis rada

Ljubičasti lokus je lissajous krivulja, put točke čija se svaka koordinata harmonično
giba. Povlačite krajnje točke plave i zelene dužine za promjenu odgovrajućih
harmonika. Svijetloplava dužina na dnu sketcha određuje duljinu krivulje.
Ako, kao u fizici, krivulju smatramo kao put neke čestice, duljina tog segmenta predstavlja
vrijeme. Krivulja se tako može predstaviti analitički kao
[sin(bt+k0), sin(gt+k1)] t e {0..c} gdje su k0 i k1 konstante, a gdje su b,g i c
duljine plave, zelene i svijetlo plave dužine.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839