Geometrija

Geometrija

Kategorija:

Kružnica s 9 točaka

JavaSketchpad Radovi U svakom trokutu može se odrediti kružnica koja prolazi kroz polovišta trokuta, polovišta okomitih segmenata i bazi okomica trokuta. U ovome sketchu, povlačite vrhove žutog trokuta da biste ga mjenjali. DR2 JavaSketchpad, dostupnog od 1997, predstavilo je mnogo osnovnih mogućnosti (kao npr. oznake) koje nisu predstavljene ...

Spirala četverokuta

JavaSketchpad Radovi Na ovom sketchu, susjedni četverokuti su spojeni. Možete mijenjati oblik četverokuta tako da povlačite vrhove žutog četverokuta. Koji niz čeverokuta stvara ravnu liniju? Što mora biti zadovoljeno za četverokute da bi se njihova spirala savršeno zatvorila? Ako povučete zavojnicu u beskonačnost, možete vratiti...

Napoleonov teorem

JavaSketchpad Radovi Ovaj JavaSketch se temelji na aktivnostima u Sketchpad kurikulum modulu Istraživanje geometrije. Prvi dio aktivnosti pokazuje učenicima kako konstruirati figuru koja se nalazi ispod: proizvoljni trokut, koji na svakoj stranici ima jednakostranični trokut i dužine koje povezuju središta jednakostraničnih trokuta. Nove dužine čine no...

Težište

JavaSketchpad Radovi Težište G trokuta nalazi se na sjecištu težišnica, koje spajaju vrhove (A, B, C) s nasuprotnim polovištima (D, E, F). Povlačite točke A, B i C da potvrdite da se tri težišnice sjeku u točci. Težište, koje dijeli svaku težišnicu u omjeru 2:1 (pokazano mjerenjima i računom) predstvalja sredi...

Šarenica

JavaSketchpad Radovi Ova jednostavna šarenica je konstruirana serijom fiksnih pentagona, od kojih se svaki rotira za isti kut unutar svojeg upisujućeg pentagona. Povlačenjem (animiranjem) točke A mjenjate rotacijski kut, otvarajući ili zatvarajući šarenicu....

Download Demo Verzije

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839