Učenje matematike

  1. Što je Sketchpad
  2. Učenje matematike izvan tradicionalnih granica
  3. Razine razmišljanja
  4. Područja uporabe Sketchpada
  5. Didaktička vrijednost
  6. Korištenje Sketchpada u svijetu
  7. Korištenje Sketchpada u RH
  8. Oblik programa
  9. Tehnička funkcionalnost i minimalne tehničke specifikacije

Učenje matematike izvan tradicionialnih granica

Sketchpad je dinamični konstrukcijski i istraživački alat koji učenicima, studentima, profesorima i ostalima omogućava istraživanje i shvaćanje matematike na načine koji jednostavno nisu mogući uporabom klasičnih alata – ili uporabom drugih matematičkih softverskih programa.

2.1. Dinamična vizualizacija je srce Sketchpad programa

Uporabom Sketchpada, korisnici mogu konstruirati objekte i tada istraživati matematička svojstva povlačeći objekt mišem. Svi matamatički odnosi ostaju sačuvani, omogućavajući pri tome korisniku mogućnost pregledavanja cijelog niza sličnih slučajeva u djeliću sekunde, vodeći ga pri tome prirodnim putem prema generalizaciji. Sketchpad pridonosi procesu otkrivanja u kojem korisnik prvo vizualizira i analizira problem a zatim stvara / uobličuje pretpostavke prije dokazivanja.

2.2. Alat za dinamičnu matematiku

Sketchpad daje alate za načiniti slijedeće stvari:

2.3. Korištenje raznovrsnih i jednostavanih alata za uporabu

Sketchpad je intuitivan i jednostavan za uporabu, tako da su učenici i studenti usredotočeni na aktivnosti, a ne na upravljanje alatom.

Također izvrsno funkcionira i u raznovrsno opremljenim učionicama – od onih opremljnih platnom i projektorom, preko onih s tek nekoliko računala, do učionica u kojem učenici imaju svaki svoje računalo. Učenici i studenti mogu raditi na nezavisnim istraživanjima i mogu rješavati dodijeljene im zadatke i probleme zajednički ili samostalno. Uporabom Sketchpada nastavnici kreiraju primjere, razne zadatke, izvješća te tako dobivene izračune i mjerenja eksportiraju u word dokumente, druge programe za crtanje, Web.

2.4. Bolje učenje i usvajanje matematike

Sketchpad mogu rabiti učenici od prvog razreda osnovne škole, pa do fakulteta. Program pokazuje svoju punu dinamičnu snagu prilikom učenja euklidske i neeuklidske geometrije, algebre, trigonometrije i računa (calculus), tj. matematike koja se uči u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima. Sketchpadov dinamični i vizualni pristup omogućava korisnicima razvijanje čvrstih temelja koji im trebaju kako bi mogli napredovati prema zahtjevnijim područjima matematike.

Ovo je, jednom riječju, alat za bolje učenje i poučavanje matematike na svim razinama školovanja. Njegova moć snižavanja razine apstrakcije matematičkog pojma omogućuje svim učenicima puno lakše, brže i bolje otkrivanje i usvajanje matematike kao i tema/područja koja do sad nisu bila dostupna u školskom programu.

2.5. Podrška učenicima i nastavnicima

Sketchpad ima vrlo živ i razvijen opsežan sustav podrške. Sveobuhvatan Sketchpadov centar podrške osigurava da će učenici, studenti i nastavnici vrlo lako prijeći s osnovnih na zahtjevnije programske mogućnosti.

Program ima u sebi ugrađenu izravnu Pomoć i dolazi s dokumentacijom koju je lako pratiti i rabiti.

Uz program se nalazi više stotina gotovih primjera uporabe programa na svim razinama nastave, „Vodič za učenje“, „Priručnik s uputama“, „Brzi podsjetnik“ – kratke upute za uporabu te knjižica „101 ideja za projekt sa Sketchpadom“.

Na web pretraživaču „Google“ dobije se više od milijun adresa/natuknica kad se zatraži: Sketchpad. To znači da u svijetu postoji ogroman broj radova, konferencija, stručnih skupova, seminara i napisanih iskustava u radu s ovim softwareom.

Sketchpadove Web stranice www.keypress.com/sketchpad/ i www.proven.hr/sketchpad su centri resursa i pružaju informacije o proizvodu, tehničku podršku, široku lepezu Web izvora za uporabu Sketchpada kako u učionici tako i izvan nje, ospežne bibliografije i informativne materijale o Sketchpadu i Dinamičnoj geometriji koji se mogu preuzeti na vaše računalo.

Na ovim stranicama nastavnici mogu objaviti svoje radove i rješenja različitih problema u nastavi. Također mogu preuzeti tuđe radove koje mogu slobodno rabiti u svojem poučavanju.

U hrvatskoj stručnoj literaturi (časopisima „Poučak“, „PlayMath“, „Matka“, zbornicima radova stručnih skupova te natjecanja) objavljen je veliki broj tekstova o Sketchpadu i njegovoj uporabi u nastavi, istraživanju matematike kao i doprinosu u stvaranju boljeg ozračja u učenju i poučavanju.

Mnogi moduli Sketchpadovih aktivnosti dostupni su za osnovne i srednje škole i fakultete i služe kao pomoć pri uporabi Sketchpada te prilagođavanju svestranog programa (softwarea) specifičnim predavanjima i nastavnom planu. Ovi moduli sadržavaju: zadatke za vježbu, crteže (sketcheve), u elektronskom obliku alate s raznim aktivnostima, bilješke za učitelje, nastavnike i profesore. Oni također pokrivaju teme od osnovnoškolske geometrije preko algebre do geometrije i računa (calculus).

2.5.1. Temelji današnjeg edukacijskog softvera

Sketchpad je utemeljio je današnju generaciju obrazovnog softwarea koji je ubrzao promjenu započetu Geometrijskim pretpostavkama, i koji je nadalje potican izdanjima poput „Otkrivanja geometrije“ i Standarda NCTM-a.

Sketchpadova jedinstvena Dinamična geometrija omogućuje učenicima da istraže odnose interaktivno tako da mogu vidjeti promjenu u matematičkim dijagramima dok njima rukuju. S ovim probojem, usporedo s cjelovitošću njegove konstrukcije, transformacije, analitičkih i algebarskih mogućnosti – kao i neograničen opseg koji nude njegovi uobičajeni alati – Sketchpad proširuje domet onoga što se može napraviti s matematičkim softwareom do dosad neviđene širine.

U petnaestak godina njegova postojanja, učitelji su prenijeli Sketchpad izvan nastave geometrije u algebru, račun (calculus), trigonometriju i srednjoškolsku nastavu; a daljnji razvoj softwarea poboljšao ga je za te šire primjene.

Paradigma Dinamične geometrije koju je uveo Sketchpad, bila je tako dobro prihvaćena – od strane matematičkih i obrazovnih istraživača, učitelja širom nastavnog plana i milijuna učenika – da izdanje Standarda iz 2000. godine sada to naziva Dinamičnom geometrijom. Konkurentski razvoj Macintosha, Windowsa, Jave i priručnih verzija Sketchpada u mnogo raznih jezika osigurava da najmoćniji i suvremeni alat za nastavu (učenje i poučavanje) matematike bude uvijek dostupan širokom krugu školskog računalnog okruženja diljem svijeta.

2.5.2. Najvrjedniji softver

Do 1999. godine, nacionalni pregled učitelja „Poučavanje, učenje i računalstvo“ (Teaching, Learning and Computing) – koji je provelo sveučilište Californije, Irvine (University of California, Irvine) – pokazalo je da su tamošnji učitelji matematike naveliko ocijenili Sketchpad „najvrjednijim softwareom za učenike“.

Četvrta verzija softwarea (Version 4), predstavljena u jesen 2001. godine, dramatično je proširila korisnost primjene programa u nastavi algebre, predračuna (pre-calculus) i računa (calculus), istovremeno još više olakšavajući njegovu upotrebu u nižim razredima, i povećavajući razvoj ovlaštenih alata u nastavnom planu softwarea. Istraživanja u razredu nastavljaju stvarati temelje za daljnji razvitak softwarea i pratećih materijala.

Sketchpad je proglašen najboljim svjetskim edukacijskim softverom 2010. godine.

Download Demo Verzije

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839