Sketchpad i Internet

Pitanja u ovome FAQ su organizirana u slijedeće kategorije:

  1. Opća pitanja
  2. Instalacija i kompatibilnost
  3. Započnite sa Sketchpadom
  4. Tehnički problemi: Sketchpad za Microsoft® Windowse
  5. Tehnički problemi: Sketchpad za Macintosh®
  6. Sketchpad i Internet
  7. JavaSketchpad
  8. Konstruiranje i uporaba
  9. Registracija članova, Blog, Upload radova, Upload javasketchpad radova,Ostalo

6. Sketchpad i Internet

Koje su moje opcije za pregledavanje i distribuciju Sketchpad aktivnosti na webu?

Mnogobrojne stranice na Webu sadrže Sketchpad aktivnosti koje možete koristiti, od početnih lekcija pa sve do istraživanja i analiza tema iz napredne matematike. Na Sketchpad Links page, možete naći ove odabrane stranice, no za najnoviju listu stranica upišite "Sketchpad" u Vašu omiljeni pretraživač.

Neke stranice sadrže elektroničke Sketchpad dokumente koje možete spremiti i koristiti u učionici. Najbolje rezultate sa „skidanjem“ dokumenata postižete ako, (configure your browser) postavite Vaš pretraživač da automatski prepoznaje Sketchpad dokumente na Webu.

Ako ste zainteresirani za objavljivanje Sketchpad sadržaja na Webu, postoje tri osnovna načina za to učinite kao što je opisano u slijedećim odlomcima:

Objavljivanje Sketchpad ilustracija

Neki autori ilustriraju svoje Web stranice sa svojim izračunima i dijagamima koje su konstruirali u Sketchpadu. Najlakši način za to je da kopirate i zalijepite željene Sketchpad ilustracije u programu za kreiranju Web stranica , kao npr. Claris Home Page ili Microsoft® FrontPage®. Ovi alati će pretvoriti Sketchpadove grafičke formate (Windows® Metafile za Windows) u GIF ili JPEG formate koji se obično koriste za ilustriranje Web stranica. Ako ručno pišete Vaše Web stranice u HTML, možete koristiti različite slobodne GIF pretvarače da biste kreirali grafike koje su vidljive na Webu.

Također možda biste željeli ulijepšati Vašu Sketchpad ilustraciju prije nego je objavite lijepljenjem iz Sketchpada u programu za ilustriranje (kao npr. Adobe® Photoshop®) prije nego je pretvorite u grafiku za Web. Koristeći sposobnosti tih programa možete pisati bilješke ili usavršiti Vaše izračune iznad mogućnosti Sketchpada.

Objavljivanje Sketchpad dokumenata

Ako Vaša Web stranica opisuje detaljno određene Sketchpad aktivnosti ili konstrukcije, možda biste željeli uključiti kopije Vaših Sketchpad dokumenata za čitatelje za skidanje i pristup s njihovim verzijama Sketchpada ili demo verzijom. Ovi dokumenti mogu se direktno povezati s Vašom stranicom za lakši pristup.

Za objavljivanje Sketchpad dokumenta, morati ćete kopirati document na isti server gdje se nalazi Vaša HTML stranica. Ako koristite FTP da biste kopirari dokument, budite sigurni da označite metodu prijenosa na "binary"; Sketchpad dokumenti sadrže geometrijske podatke, a ne tekst. Uključite i poveznicu u Sketchpad dokument u HTML stranici da bi čitatelji mogli pristupiti. Ovdje je primjer HTML poveznice (ako pretpostavimo da se document zove Triangle.gsp is i nalazi se u istoj datoteci na serveru kao i Web stranica):

Pritisnite here da biste “dowloadirali” triangle sketch.

Ovisno o Vašem web serveru, možda ćete morati poduzeti dodatne korake za konfiguriranje Vašeg web servera da bi drugi mogli skidati Vaše Sketchpad dokumente bez poteškoća.

Prilikom pripremanja Sketchpad dokumenata za Internet objavljivanje, ovdje se nalaze neke smjernice o sketchevima prilagođenim za Web:

Objavljivanje sadržaja Dinamične Geometrije online

Web izdavači možda će htjeti objaviti sadržaje Dinamične Geometrije direktno na svojim Web stranicama koristeći JavaSketchpad. JavaSketchpad dopušta da uklopite Sketchpad ilustracije koje korisnici mogu dalje mjenjati—povlačeći točke i pritiskanjem akcijskih tipki—direktno na Vašoj Web stranici. Korisnici neće morati izići s njihovih Web stranica ili posjedovati Sketchpad da bi istraživali Vaše konstrukcije interaktivno.

Da biste naučili kako spremiti Vaš Sketchpad document kao JavaSketchpad Web stranicu, pogledajte Priručnik ili Sketchpad Pomoć Napredne teme | JavaSketchpad i Dinamična Geometrija na Webu.

Kako da konfiguriram web pretraživač za otvaranje Sketchpada pritiskanjem Sketchpad dokumenta na koji naiđem na Webu?

Mnoge stranice (koji se nalaze na Sketchpad Links page) prikazuju Sketchpad dokumente spremne za Vaše korištenje. Kada su to JavaSketchpad stranice, Vi možete ih direktno koristiti u Vašem pretraživaču. Ako su Sketchpad dokumenti (*.gsp), tada ih možete skinuti s Vašim Sketchpadom.

Kada pritisnete *.gsp link na nečijoj stranici obično se dogodi jedna od tri stvari:

Pokušao sam skinuti Sketchpad dokumente koji se nalaze na Vašoj stranci URL>>. Nažalost, kada pritisnem *.gsp poveznicu, moj pretraživač pokazuje samo neprepoznatljive znakove. Razumijem da je to vrlo vjerojatno zbog toga što Vaš server nije postavljen da prepoznaje *.gsp dokumente kao MIME tip "application/x-gsp." Upute za popravak toga se nalazi na:

http://www.keypress.com/sketchpad/technical_support/pages/server_configuration/

Zahvaljujem na bilo kojoj pozornosti ukazanoj ovome problemu.

Obično možete skinuti dokument iako je stranica pogrešno postavljena. Pritisnite Back tipku u Vašem pretraživaču da se vratite na poveznicu koja Vas je odvela do dokumenta. Zatim pritisnite desni gumb miša. Većina pretraživača će Vam ponuditi izbornik s opcijama među kojima je i Download Link to Disk ili Save Link as File. Odaberite opciju skidanja Sketchpad dokumenta na Vaš tvrdi disk, a zatim otvorite dokument sa Sketchpadom.

Konfiguriranje Sketchpada kao pomoćna aplikacija pretraživača

Kada pretraživač naiđe na poveznicu do dokumenta kojeg ne može otvoriti tada koristi pomoćnu aplikaciju da otvori dokument. Pomoćne aplikacije podržane su od većine pretraživača (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, itd.). Ovisno o Vašem pretraživaču možda ćete morati konfigurirati Vaš pretraživač da prepoznaje Sketchpad kao pomoćnu aplikaciju za Sketchpad dokumente.

(Naravno ako se Sketchpad document automatski otvori sa Sketchpadom, tada možete ignorirati ove upute, Vaš pretraživač je pravilno konfiguriran. Sketchpad verzija 4 pokušat će konfigurirati Vaše računalo automatski.)

Na Interentu dokumenti se kategoriziraju kao "MIME tip" i "ekstenzija dokumenta." Sketchpad dokumenti kreirani s verzijom 4 ili verzijom 3 imaju MIME tip application/x-gsp i ekstenziju .gsp. Morat ćete dodati Sketchpad kao pomoćnu aplikaciju za ovaj MIME tip.

Ako koristite Netscape ili Mozilla pretraživače pomoćne aplikacije se mogu dodati korištenjem browsers Helpers tab u General Preferences prozoru. Ako koristite Internet Explorer pretraživač, pomoćne aplikacije mogu se dodati koristeći File Helpers tab u Preferences prozoru. (Za druge pretraživače pregledajte dokumentaciju koja dolazi s Vašim pretraživačem.) Koristite pretraživačke helper configuration settings da odredite dokumente s .gsp ekstenzijom i/ili application/x-gsp MIME tip pripadaju Sketchpad aplikaciji.

Konačno, ako Vaš pretraživač zatraži da li dokumenti sadrže tekstualne ili binarne podatke, označite da su podaci binarni.

Kako da konfiguriram svoj server da Sketchpad dokumente koje objavim na internetu mogu skinuti gosti na mojoj stranici? (Trenutno se prikazuju kao nepoznati znakovi u pretraživačima posjetitelja umjesto skidanja) (Primjetite da ova ČPP se odnose samo na autore koji objavljuju Sketchpad dokumente na svojoj stranici. Ako imate problema s pristupom Sketchpad dokumentima na tuđoj stranici, molimo pročitajte o konfiguriranju Vašeg pretraživača na configuring your browser.)

Kada posjetitelj Vaše stranice pritisne na Sketchpad dokument koji nudite kao poveznicu, skidanje dokumenta ovisi o posjetiteljevom pretraživaču:

Naravno, kao netko tko objavljuje na webu želite da posjetitelji mogu skinuti Vaše dokumente. Dok korisnici mogu često zaobići nekonfiguriran server odabirući Save Link to Disk umjesto odabira Vaše poveznice, u Vašem interesu je da konfigurirate server da točno ukazuje .gsp dokumente kao one koje se mogu skinuti.

Da bi Vaš server bio pravilno konfiguriran trebao bi povezati MIME tip application/x-gsp s ekstenzijom dokumenta gsp. Na serveru stila Apache, npr. ovo se može napraviti dodatkom

AddType application/x-gsp gsp konfiguracijskom dokumentu glavnog servera ili .htaccess dokumentu spremljenom u datoteku za skidanje. Međutim ove promjene probajte samo ako imate iskustva s mjenjanjem postavki servera ili htaccess dokumenta! Krive modifikacije mogu brzo rezultirati da Vaša stranica bude potpuno nedustupna posjetiteljima. Konzultirajte se s Vašim administratorom ako niste sigurni u mijenjanju tih dokumenata.

Konačno, ako ništa od ovoga ne uspije, a posjetitelji Vaše stranice nisu u mogućnosti skidati .gsp dokumente možete ih zamjeniti s kompresiranim ("zipanim") kopijama kreiranim s WinZip ili WinRar. Većina pretraživača i servera će prepoznati ove tipove dokumenata ili ekstenzija (.zip i .rar) i moći će ih uspješno skinuti. Postoje neke mane u objavljivanju kompresiranih dokumenata. Prvo, posjetitelji će morati imati odgovarajuće programe za dekompresiju dokumenata. U ovom tipu objavljivanja dokumenata pritiskom na Vaša poveznica posjetitelji neće moći Sketchpadom automatski otvoriti Sketchpad dokumente. Morat će posebno pokrenuti Sketchpad da bi otvorili željeni dokument nakon dekompresije. Zbog tih razloga objavljivanje .gsp dokumenata na serveru koji je konfiguriran za povezivanje dokumenata s odgovarajućim MIME tipom za skidanje je bolje od objavljivanja kompresiranih dokumenata.

Download Demo Verzije

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839