Konstruiranje i uporaba

Pitanja u ovome FAQ su organizirana u slijedeće kategorije:

  1. Opća pitanja
  2. Instalacija i kompatibilnost
  3. Započnite sa Sketchpadom
  4. Tehnički problemi: Sketchpad za Microsoft® Windowse
  5. Tehnički problemi: Sketchpad za Macintosh®
  6. Sketchpad i Internet
  7. JavaSketchpad
  8. Konstruiranje i uporaba
  9. Registracija članova, Blog, Upload radova, Upload javasketchpad radova, Ostalo

8. Konstruiranje i uporaba

Kako konstruirati dužinu nepromjenjive duljine (npr. 2.5 cm)?

Možda ćete htjeti kreirati dužinu koja ima stalnu duljinu (segment točno 2.5 cm duljine). Mogli biste konstruirati segment sa Alat za dužinu, izmjeriti duljinu i povući jednu točku dok krajnja duljina ne bi iznosila 2.5cm. Ova dužina tada ne bi bila konstruirana da bude točno 2.5 cm duga. Pomicanjem krajnje točke promjenili bi trenutnu duljinu u neku drugu.

Da biste fiksirali duljinu dužine u Sketchpadu, trebate konstruirati dužinu na taj način da povlačenjem se ne može mjenjati duljina. Za proizvoljnu duljinu to je najlakše napraviti s izbornikom Transformacije.

Sketchpad konstruira novu točku A' koja je translatirana slika točke A za duljinu koju ste odabrali (2.5 cm). Sada iskoristite Alat dužine za konstruiranje dužine između A i A'. Neovisno kako povlačite bilo koju krajnju točku, duljina dužine će biti 2.5 cm jer je dužina konstruirana stalnom duljinom.

Dodatne upute

Ako pratite upute koje se nalaze iznad primjetiti ćete da uz to što je dužina duljine 2.5 cm on je i uvijek horizontalna. To je zbog toga što je krajnja točka A' koja je slika točke A translatirana za 2.5 cm pod kutem od 0°. Tako ste uz fiksiranje duljine dužine također fiksirali i orijentaciju.

Ako želite konstruirati dužinu duljine 2.5 cm, ali bez ograničenja na njegovu orijentaciju tada pratite slijedeće korake:

Sada možete konstruirati polupravce ili dužine koji povezuju A, B i B' te imaju ukomponiran fiksan kut u Vaš sketch.

Kako konstruirati kut fiksne veličine (npr. 33°)?

Mogli biste konstruirati kut mjerenjem tri točke i njihovim povlačenjem dok ne biste dobili kut od 33°. Taj kut ne bi bio konstruiran. Točnije, promijenio bi se povlačenjem neke od točaka.

Da biste fiksirali kut u Sketchpadu, trebate konstruirati kut na taj način da povlačenjem ne možete promjeniti njegovu veličinu. Za promjenjivi kut najlakši način je učiniti s izbornikom Transformacije.

Pratite slijedeće korake:

Sketchpad konstruira točku B', koja je rotirana slika točke B za traženi kut. Povlačenjem A, B ili B', Sketchpad će zadržati veličinu kuta jer ste definirali B' da bude rotirana slika točke to B za odabrani kut.

Možete konstruirati polupravce ili dužine povezujući A, B i B' da ukomponiraju fiksan kut u sketch.

Kako konstruirati envelopu (brid locusa linije ili kružnice)?

Geometrijska envelopa je brid locusa pravca ili kružnice. Na crtežu pravac kroz točku C je simetrala dužine AB. Locus pravca kao točka A giba se po kružnici i opisuje hiperbolu. Envelopa pravca je sama hiperbola, brid plavog locus.

Možete konstruirati proizvoljno točnu aproksimaciju envelope konstruirajući locus točke presjeka dva proizvoljno bliza pravca (ili kružnica) u Vašem locusu. Prilikom ovog objašnjenja pretpostavimo (kao u primjeru) da imate locus pravaca koji su određeni gibanjem točke. Za svako mjesto točke A zamislite odgovarajući pravac kao f(A). Envelope pravaca f(A) je locus presjeka f(A) i f(A + delta A) dok delta A se približava nuli.

Naime, da biste konstruirali envelopu trebat ćete dva pravca f(A) i f(A + delta A). Već ste konstruirali prvi pravac f(A)— pravac od kojeg ste uzeli locus. (U našem primjeru to je simetrala kroz točku C.) Nadalje, trebate konstruirati novi pravac f(A + delta A), koji je proizvoljno blizu pravca koji je određen s točkom A. Trebate naći novu točku A + delta A, koja je proizvoljno blizu točci A i ponavljajući Vašu konstrukciju (pravca određenog točkom A) na novoj točci (da odredite pravac s f(A + delta A)).

Kako konstruirate ovu drugu točku A + delta A ovisi o prirodi Vašeg locusa. U ovom primjeru točka A giba se oko kružnice pa se točka koja je proizvoljno blizu točci A može smatrati kao točka koja je samo malo dalje od kružnice (za svaku poziciju točke A). Na kružnici ovu točku možete konstruirati rotirajući malo točku A. Povucite točku A da potvrdite da se A i A + delta A pomiču zajedno oko kružnice.

Jednom kad ste konstruirali točku A + delta A, ponovite originalnu konstrukciju koristeći novu točku (A + delta A) umjesto stare točke (A). Ovaj korak će stvoriti novi pravac koji će biti skoro paralelan s originalnim pravcem. Presjecite dva pravca. Zatim konstruirajte locus točke presjeka kao funkciju gibanja točke A oko kružnice. Rezultat je envelopa.

In the illustration above, the distance between A and A' is 25 degrees instead of 5 for clarity.

Dolje je opisana konstrukcija korak po korak za dani primjer. Konstrukcija započinje s kružnicom c1, točkom A na kružnici, dužinom AB i simetralom dužine u točci C.

Označite središte kružnice kao centar rotacije. Odaberite točku A i rotirajte ju za 5° oko središta kružnice da biste konstruirali točku A'.

Povucite dužinu A'B, te konstruirajte polovište D. Zatim, povucite simetralu A'B (dužinu okomitu na A'B koja prolazi kroz točku D).

Presjecite ovu simetralu kroz točku D s originalnom simetralom koja prolazi kroz točku C.

Točku prejeka nazovite E. Nadalje, konstruirajte locus točke E dok se točka A giba oko kružnice.

Dodatne upute

Ako je Vaš locus dio kruga prije nego dužine imati ćete dvije točke sjecišta (između dvije kružnice f(A) i f(A + delta A)) umjesto jedne točke.

Ako je put Vašeg lokusa dužina umjesto kružnice translatirajte (u smjeru dužine) umjesto da rotirate za malu količinu da biste locirali točku A + delta A.

Zbog toga što su dužine f(A) i f(A + delta A) skoro paralelne, njihova točka sjecišta može biti izvan zaslona. Međutim, možete računati na to da će biti odabrana tik nakon konstruiranja iako nije vidljiva. Možete izbjeći pomicanje u koraku 6 jednostavnim pritiskom tipke Shift i odabirom točke A i konstruiranjem Vaše envelope odmah nakon konstruiranja točke sjecišta.

Umjesto rotiranja za 5° razmislite o rotiranju za određeni kut QRS. Kada konstruirate A' postavite QRS da "široki kut"—recimo 45° umjesto 5°. Konstruirajte točku A + delta A u ovoj konfiguraciji (npr. delta A = 45°). Nastavite s koracima 3-6 koristeći "široki kut". Nakon kontrukcije Vaše envelope u koraku 6 smanjite kut QRS da iznosi 1° ili 2°. Možda ćete se iznenaditi kako mali utjecaj ima veličina delta A ima na izgled Vaše envelope.)

Kada ste završili sakrijte sekundarnu kontrukciju (točka A', dužina A'B, polovište D i simetrala kroz D).

Kako da prikažem samo jedan skriveni objekt?

Ponekad u sketchu s mnogo skrivenih objekata željeli biste pokazati jedan ili nekoliko skrivenoh objekata. No Zaslon | Pokažite sve skriveno pokazuje sve objekte! Kako onda prikazati samo jedan objekt?

Postoje dva načina (opisani u slijedeće dva paragrafa) za prikaz određenih skrivenih objekata. Prvi način je lakši u sketchevima s nekoliko desetaka objekata, no u vrlo kompliciranim sketchevima htjeli biste možda koristiti drugi način.

A. Prikažite sve skriveno

Zapamtite da Zaslon | Pokažite sve skriveno pokazuje i odabire sve skrivene objekte. Jednostavno možete odabrati koje objekte želite da budu vidljivi, a ostale sakrijte. Posljedica toga je da su samo vidljivi odabrani objekti.

Pratite slijedeće korake:

B. Svojstva

U sketchevima s desecima ili stotinama skrivenih objekata bilo bi preteško odabrati koje objekte želite da budu stalno vidljivi prilikom privremenog prikaza skrivenih objekata. Možete koristiti prozor Svojstva da biste direktno došli do objekta kojeg želite da bude vidljiv bez prikazivanja svih skrivenih objekata.

Pratite slijedeće korake:

Kako koristiti Korisničke alate?

Pristupiti prethodno kreiranim Korisničkim alatima:

Ako imate od prije Korisničke alate pritiskom na tipku Korisnički alati aktivirate alat.

Ako nemate odprije aktivne Korisničke alate ili biste htjeli promjeniti trenutno aktivan Pritiskom i držanjem tipke Korisnički alat otvoriti će se novi izbornik, držeći tipku miša prođite kroz meni s popisom korisničkih alata da biste odabrali željeni alat (koji se može nalaziti u nekoj datoteci, da biste odabrali točnu datoteku povucite miša do datoteke, a zatim udesno do alata koji se nalaze tu).

Odabir jednim pritiskom na zadnji odabrani posebni alat, a pritiskom i držanjem tipke za korisničke alate da biste otvorili izbornik s ostalim povezanim alatima je jednako kao i korištenje Korisničkih alata, Alat za ravne objekte i Alat za odabir strjelice.

Da biste kreirali vlastite Korisničke alate:

Korisnički alati su određeni primjerima. Da biste kreirali vlastite Korisničke alate jednostavno odaberite sketch objekte koji definiraju konstrukciju koju želite pretvoriti u alat. Objekte koje odaberete moraju biti povezani na način da najmanje jedan odabrani objekt je određen nekim drugim odabranim objektom. Zatim odaberite Kreiraj novi alat iz izbornika Korisnički alati (pristup izborniku pritiskom i držanjem oznake Korisnički alati).

Objekte koje ste odabrali, a ne ovise o drugim objektima, ali o njima ovisi rješenje nazivaju se zadani. Redoslijed kojim odaberete zadane određuje redoslijed kojim će biti povezani prilikom upotrebe alata.

Više informacija oko korištenja i kreiranja Korisničkih alata nalaze se u Sketchpad' Pomoć Alatna traka: Korisnički alati.

Download Demo Verzije

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839