Razlike između Sketchpada i JavaSketchpada

Glavne razlike između JavaSketchpada i Desktop SketchpadaTM


Razlike sa korisničkog stajališta

Ako posjetite demo galeriju1 ili demo galeriju 2 shvatite ćete temeljne razlike između JavaSketchpada i Sketchpada®, gdje je pri tome  desktop Sketchpad cjelovita aplikacija za kreiranje, istraživanje i prezentiranje matematičke dinamičnosti, a JavaSketchpad  je tehnologija za gledanje i interakciju sa dinamičnim vizualizacijama koje je kreirao netko drugi.

JavaSketchpad nema izbornika, dijaloških prozora ni alatnih traka. Jednostavnost njezinog sučelja je također njezina prednost: korisnici koji posjete web stranice (koje podržavaju JavaSketchpad) ne trebaju nikakve upute za korištenje, sve što trebaju napraviti jest kliknuti na sve objekte ili kliknuti i vući  geometrijske ilustracije.

Razlike sa autorskog stajališta

Kao  lagan Java™ aplet dizajniran za brzo skidanje preko interneta, JavaSketchpad podržava samo neke matematičke funkcije i mogućnosti Sketchpada. No, podržane mogućnosti se povećavaju sa svakom novom verzijom JavaSketchpada, u globalu aplet podržava manje matematičkih mogućnosti nego sam program, iako postoje načini kako zaobići te nedostatke, možete ih naći ovdje.

Također postoji nekoliko mogućnosti dostupnih u apletu, a koje nemaju pripadajuće opcije u samom programu. Najvećem broju njih se pristupa ručno pri podešavanju HTML tagova koji pozivaju aplet neka prikaže dinamičnu geometrijsku konstrukciju, ili ručno dodajući detalje u konstrukcijske parametre (CONSTRUCTION parameter) koji su ugrađeni u web stranicu . Ove mogućnosti, dostupne samo u apletu, detaljno su opisane u JavaSketchpad construction grammar, a određuju kakvim jezikom JavaSketchpad web stranice moraju biti napisane.

One uključuju:

   Mogućnost da oznake na gumbina budu slika, a ne tekst.
  Način na koji lako možete kreirati objašnjenja za mjerenja: radije nego da koristite Sketchpadovu opciju Sjedini Tekst, jednostavno precizirajte nastavak za vaše mjerenje. (Ukoliko želite kombinirati nekoliko mjerenja u jednom objašnjenju koristite JavaSketchpadov ConcatText.)
   Mogućnosti kreiranja točaka koje se ne mogu vući.
•  Mogućnost komunikacije vašeg JavaSketcha (apleta) s drugim, vanjskim procesima, čak i dozvoljavajući  vanjskim procesima  postavljanja mjesta odabranih točaka  pa i  tražiti imena i vrijednosti odabranih mjerenja.
•  Mogućnost proizvoljnog određivanja kako će objekti biti nivelirani (layered).
   Mogućnosti pokretanja jedne ili više akcija automatski kada se otvori stranica koja sadrži JavaSketch.

Sve dok najveća većima korisnika nikada neće htjeti pogledati ovaj jezik (umjesto toga oslanjat će se na web stranice koje Sketchpad  generira automatski), autori koji žele znati i najsitnije detalje o tome kako je definiran JavaSketch, mogu istražiti potpunu konstrukcijsku gramatiku (constrution grammar).

Download Demo Verzije

Početna | Uvjeti korištenja | Mapa stranica | Kontakt | Sigurnost plaćanja | Izjava o privatnosti | Uvjeti kupnje

SEO © 2021 Proven Grupa d.o.o. Sva prava pridržana.

Adresa: Palčići 2, HR-10 257 Zagreb, Oib: 45535119676, Swift: ZABA HR 2X, Iban: HR8623600001101865181, Mobile: +385.98.326.839